Home

Komerčné zákazníci: pre obchodné loďstvo ponúkame

Opravy jednotlivých vozidiel pri danom príležitosti
(Nutné opravy, údržba, havárie)

Sledovanie a dodržiavanie technického hodnotenia
Kompletná podpora vozový park
Monitorovanie a vymáhanie pravidelnú údržbu, technické revízie a riadenie mobility – sú vždy a bez obmedzenia, prepravná kapacita k dispozícii

Súkromní zákazníci:

Dajte nám dobre údržby dopredu, môžeme ponúknu���� zľavu na vykonan�� práce.

V prípade poruchy alebo nehody budeme účtovať viac než pracovných hodín, ktoré poskytuje výrobca pre opravy, alebo skuto��ne vynaložených v pracovnej dobe.

Aj my sa postaráme o všetkých transakciách s poistením!


You can’t even expect what percentage of your scholastic troubles might be remedied the moment you choose to request for seasoned professional advice and find the money for essay written documents essay writing service