Home

Komerčné zákazníci: pre obchodné loďstvo ponúkame

Opravy jednotlivých vozidiel pri danom príležitosti
(Nutné opravy, údržba, havárie)

Sledovanie a dodržiavanie technického hodnotenia
Kompletná podpora vozový park
Monitorovanie a vymáhanie pravidelnú údržbu, technické revízie a riadenie mobility – sú vždy a bez obmedzenia, prepravná kapacita k dispozícii

Súkromní zákazníci:

Dajte nám dobre údržby dopredu, môžeme ponúknu���� zľavu na vykonan�� práce.

V prípade poruchy alebo nehody budeme účtovať viac než pracovných hodín, ktoré poskytuje výrobca pre opravy, alebo skuto��ne vynaložených v pracovnej dobe.

Aj my sa postaráme o všetkých transakciách s poistením!